CrossRoads2 subsidie voor dirActive en Mobitrace

By 27 november 2017 Geen categorie

DirActive en Mobitrace hebben CrossRoads2 subsidie toegekend gekregen vanuit het Europese
programma Interreg Vlaanderen-Nederland voor hun Care-Logix solution. Het innovatieve project
heeft als doel om de processen waarbij meerdere diensten binnen ziekenhuizen betrokken zijn, te
verbeteren.
Voor een optimale afhandeling van processen in het ziekenhuis is goede communicatie tussen
verschillende afdelingen essentieel. Een verbetering op dit vlak moet leiden tot een tijdswinst voor
de (in)direct betrokken diensten en een kwaliteitswinst voor personeel en patiƫnten. Het
Nederlandse DirActive en het Vlaamse Mobitrace zijn beiden actief op het gebied van software
ontwikkeling voor ziekenhuizen. DirActive heeft een real-time communicatie en informatie systeem
voor het intern vervoer van ziekenhuizen ontwikkeld en Mobitrace biedt mobiele ondersteuning
voor verpleegkundigen, zodat zij efficiƫnter en veiliger kunnen werken. Dit project moet leiden tot
een innovatief product dat voortkomt uit het gezamenlijk ontwikkelen van Mobitrace en dirActive.
De succesvolle samenwerking tussen De Breed & Partners, dirActive en Mobitrace heeft nu geleid
tot een beschikte subsidieaanvraag. Het project is recentelijk opgestart en loopt door tot november
2018.