Materiaalverbruik

 • Registratie van verbruikte materialen
 • Ondersteuning van een volledige en correcte aanrekening
 • Ondersteuning van een optimaal stockbeheer
 • Onmiddellijke tracering in geval van kwaliteitsproblemen en/of terugroepacties
 • Gemakkelijk aanleveren van beleidsondersteunende informatie op het vlak van materiaalgebruik en –verbruik
 • Mogelijkheid tot adviesverlening aan verpleegkundigen met betrekking tot gebruikt materiaal

Bloedtransfusie (BT)

 • Van ontvangst op de afdeling tot einde transfusie
 • Opvragen transfusiehistoriek van de patiënt
 • Registratie parameters voor, tijdens en na transfusie
 • NIEUW: opvolging parameters 24 u na transfusie, ook indien patiënt intussen op andere dienst ligt!
 • Diverse controles:
  • Identiteit patiënt
  • Compatibiliteit product en patiënt
  • Tijd verlopen sedert afgifte
 • Weergave en bevestiging van transfusieadvies
 • Registratie en consultatie van transfusiereacties
 • Transfusieattest genereren als PDF
 • Interface met elk LIS of bloedbankpakket

Parameters en EWS

 • Snelle registratie vitale parameters
  • Planning op basis van EVD of Mobitrace
  • Ad hoc registratie
 • Configureerbare vragenpaden
 • Overname van parameters en EWS score van bedside monitors
 • Export van de geregistreerde gegevens naar EVD / EPD

Medicatietoediening

 • Planning medicatie toedieningsmomenten vanuit apotheekpakket
 • Identificatie medicatie
 • Diverse controles
  • Toedieningsmoment
  • Soort medicatie
 • Registratie inname
 • Feedback naar apotheekpakket en EPD

Staalafname

 • Controleren van elektronische aanvragen
 • Indicatie van af te nemen staal
 • Bedside afdrukken van etiketten
 • Inscannen van vooraf gelabelde buizen
 • Staalafname specifiek voor bloedgassen
 • Aanmelding staal in LIS

Incident melding

 • Registratie van vaststellingen
 • Nemen van een foto
 • Typering van het incident
 • Doorsturen naar het kwaliteitssysteem
 • Sturen van een mail naar de betrokkene
 • Registratie van incident in andere systemen

Infuusopvolging

 • Infuushouder koppelen aan patiënt
 • Infuus koppelen aan houder
 • Registratie start en einde
 • Ontvangen van diverse alarmen zoals blokkering, einde
 • Ondersteuning noodontkoppeling

Diverse processen

 • Staalafname bloedgassen met voorgelabelde tubes Radiometer met 1st Automatic integratie (Flexlink)
 • Opvolging verhoogde/verlaagde glycemie op basis van gegevens uit LIS
 • Registratie- en opvolging pijnscore
 • Opvolging andere scores: volledig configureerbare workflow met feedback naar EPD/verpleegdossier

Voor alle processen …

Gebruiksvriendelijk

Mobitrace verschaft verpleegkundigen dynamische, geprioritiseerde takenlijsten zodat deze zich kunnen concentreren op een vlotte uitvoering, eerder dan op de organisatie ervan. Aan het bed van de patiënt krijgt de verpleegkundige meteen toegang tot alle relevante patiëntspecifieke informatie om zijn/haar taak optimaal uit voeren. Tegelijkertijd laat Mobitrace toe om op een naadloze, gebruiksvriendelijke manier alle gegevens met betrekking tot de uitgevoerde handelingen en verbruikte materialen te registreren.

Identificatie via barcode

Alles en iedereen is snel en gemakkelijk te identificeren via de barcode: de verpleegkundige, de patiënt, de producten en de apparaten. Dit laat toe om sluitende controles en tracering in te bouwen in de zorgprocessen met het oog op het verhogen van de kwaliteit en de patiëntveiligheid.

Registratie en consultatie

Mobitrace laat toe om op een heel gemakkelijke manier informatie te registreren bij het uitvoeren van verpleegkundige activiteiten. Datum, tijdstip en uitvoerder van de activiteit worden automatisch geregistreerd. Mobitrace ondersteunt desgewenst ook het nemen en registreren van foto’s. Op elk moment kan alle geregistreerde informatie ook terug door de verpleegkundige geconsulteerd worden.

Configureerbaarheid

Onze processen werken out of the box. Ze zijn echter vlot aanpasbaar aan de specifieke noden en vragen van elk ziekenhuis en elk departement. Wij passen ons aan aan het ziekenhuis en niet andersom.