De NurseFlow App

Ondersteuning voor alle zorgprocessen

Wij ondersteunen alle bed-side activiteiten die een verpleegkundige moet uitvoeren. Een overzicht van een aantal mogelijke processen kan je hier vinden …

Configureerbare processen

Wij passen de NurseFlow processen aan, zodat ze voldoen aan de noden van het ziekenhuis.

Automatische registratie

De uitvoering van activiteiten wordt automatisch bijgehouden bij de patiënt samen met de gegevens die bij de uitvoering werden geregistreerd.

Identificatie via barcodes

Niet enkel patiënten maar ook producten —zoals medicatie, stalen, bloedproducten en andere— en apparaten worden uniek geïdentificeerd door het scannen van de barcode. Hierdoor wordt de kans op fouten sterk gereduceerd.

Overdracht tussen verpleegkundigen

NurseFlow ondersteunt de informatie overdracht tussen de verpleegkundigen op het einde van de shift. Eenvoudige patiënt overzichten van de uitgevoerde activiteiten, de laatste metingen zijn op een overzichtelijk scherm te consulteren.

Opleiding en accreditatie van de gebruikers

NurseFlow houdt bij welke verpleegkundige opgeleid is of vraagt bij het aanmelden de opleidingsstatus op in Learning Management Systemen zoals Cobas Academy van Roche.
Op die manier kunnen alleen verpleegkundigen die over de vereiste accreditaties beschikken een NurseFlow module gebruiken.
Daarnaast wordt momenteel een SCORM-compatibele e-learning module uitgewerkt.

De NurseFlow Cockpit

Visualisatie op de afdeling

De werkzaamheden binnen de afdeling zijn op te volgen op een afdelingsscherm. Zo kunnen de openstaande activiteiten bekeken worden, waar de verpleegkundigen momenteel activiteiten aan het uitvoeren zijn, wat de status is van de processen die lopen binnen de afdeling.

Processpecifiek statusoverzicht

Per proces is een individueel scherm ter beschikking om de status op procesniveau op te volgen.
Bijvoorbeeld voor bloedtransfusie is een scherm ter beschikking dat de lopende transfusies per afdeling of per status afbeeldt, met relevante bijkomende informatie zoals product ID’s en patiëntnummer.

Afdelingsoverschrijdend opvolgen van processtatus

Voor het labo is het belangrijk dat labo-aanvragen of bloedtransfusies over alle afdelingen kunnen opgevolgd worden.  Bij overschrijding van vooringestelde tijdslimieten worden de betreffende items visueel gemarkeerd.
Zo zal bijvoorbeeld een bloedproduct dat langer dan 30 minuten onderweg is van op het labo na verloop van die tijd gemarkeerd worden zodat de transfusieverpleegkundige tijdig kan opvolgen wat er fout loopt.

Raadplegen activiteiten per patiënt

In de NurseFlow Cockpit kunnen alle in NurseFlow geregistreerde activiteiten geraadpleegd worden.  Er kan eenvoudig geswitcht worden naar gegevens van 1 of 2 dagen voordien of naar een specifieke datum.
Ook kan de data gefilterd worden zodat alleen data van een specifiek proces afgebeeld wordt.
Bij elke activiteit is in een oogopslag terug te vinden wie ze geregistreerd heeft en op welk moment.

De NurseFlow Server

Integratie met achterliggende systemen

NurseFlow is geen bijkomende data-silo en zal enkel gegevens bijhouden die strikt noodzakelijk zijn als ondersteuning van de activiteiten van de verpleegkundige.  Alle andere geregistreerde en relevante data zullen teruggekoppeld worden naar verschillende achterliggende systemen.  Typisch gaat het dan om LIS, ZIS, EPD en andere systemen.

Standaard interface

We hebben er voor gekozen om de HL7 standaard te gebruiken om een link te maken met andere applicaties. Natuurlijk kunnen we andere soorten interfaces (bv. web services) ondersteunen in geval HL7 geen optie is.

Alle activiteit wordt gelogd

Binnen de NurseFlow server houden we alle activiteiten en de geregistreerde informatie bij. Deze informatie is ten alle tijden consulteerbaar.

Versiebeheer van de processen

Elke wijziging van een proces kan opgevolgd worden d.m.v. versiebeheer. Op die manier is het ook mogelijk nieuwe processen eerst te activeren op bepaalde afdelingen en ze daar goed uit te testen vooraleer ze over het hele ziekenhuis uitgerold worden.
Bij de dataregistratie houden we ook steeds bij met welke versie van het proces de gegevens geregistreerd werden. Dit vormt een belangrijk pluspunt in het kader van accreditatie.