Eén device per verpleegkundige, voor alle activiteiten

Meer tijd voor je patiënt

 • Efficiënter werken door sneller terugvinden en consulteren van gegevens
 • Minder tijdverlies bij het administratief werk door het elektronisch registreren van gegevens bij de patiënt. Werklijsten zijn steeds actueel
 • Het systeem zorgt voor de snellere afhandeling van de prioritaire activiteiten. We zorgen dat verpleegkundigen écht mobiel zijn en zich snel en gemakkelijk tot bij de patiënt kunnen verplaatsen met alle nodige informatie en ondersteuning bij de hand
 • De intuïtieve interface is snel aan te leren

Verbeterde communicatie tussen verpleegkundigen

 • Betere coördinatie door correcte en actuele werklijsten
 • Alle informatie over de patiënt is beschikbaar aan het bed en gedeeld tussen verpleegkundigen
 • Eenvoudige communicatie van de geregistreerde gegevens
 • Informatie over de processen wordt automatisch verstuurd naar de achterliggende systemen

Patiëntveiligheid en accreditatie

 • Verplichte positieve patiënt identificatie bij alle processen
 • Betere sturing en afdwingbaarheid van verpleegkundige acties in het kader van een zorgproces
 • Eenvoudige registratie van alle gebeurtenissen / activiteiten / informatie
 • Accreditatie van personeel voor de uitvoering van processen
 • Real-time controles en waarschuwingen bij de start van de behandelingen
 • Klinische informatie is constant beschikbaar voor het nemen van betere beslissingen

Complexiteit onder controle

 • Eenvoudig aan te leren systeem
 • Aanleren van 1 systeem in plaats van verschillende
 • Op 1 plaats alle relevante informatie over patiënt, activiteiten, historiek beschikbaar
 • Uniforme communicatie naar meerdere systemen (Bloedbank, EPD, EVD, …)
 • Centraal beheer van barcodelezers, updates op afstand
 • Intuïtieve en overzichtelijke interface

Kostenbeheersing

 • Reduceren van schadeclaims door minder medische fouten en een betere opvolging
 • Betere sturing en vermijden van dubbele of overbodige handelingen door verpleegkundigen
 • Goedkoper om 1 systeem te onderhouden en aan te leren dan verschillende systemen
 • Minder hardware nodig op de afdeling en minder recurrente kosten voor licenties
 • Besparing op papier en administratieve tijdsbesteding van verpleegkundigen

Gebruiksvriendelijk

 

Mobitrace verschaft verpleegkundigen dynamische, geprioritiseerde takenlijsten zodat deze zich kunnen concentreren op een vlotte uitvoering, eerder dan op de organisatie ervan. Aan het bed van de patiënt krijgt de verpleegkundige meteen toegang tot alle relevante patiëntspecifieke informatie om zijn/haar taak optimaal uit voeren. Tegelijkertijd laat Mobitrace toe om op een naadloze, gebruiksvriendelijke manier alle gegevens met betrekking tot de uitgevoerde handelingen en verbruikte materialen te registreren.

Identificatie via barcode

Alles en iedereen is snel en gemakkelijk te identificeren via de barcode: de verpleegkundige, de patiënt, de producten en de apparaten. Dit laat toe om sluitende controles en tracering in te bouwen in de zorgprocessen met het oog op het verhogen van de kwaliteit en de patiëntveiligheid.

Registratie en consultatie

Mobitrace laat toe om op een heel gemakkelijke manier informatie te registreren bij het uitvoeren van verpleegkundige activiteiten. Datum, tijdstip en uitvoerder van de activiteit worden automatisch geregistreerd. Mobitrace ondersteunt desgewenst ook het nemen en registreren van foto’s. Op elk moment kan alle geregistreerde informatie ook terug door de verpleegkundige geconsulteerd worden.

Configureerbaarheid

 

Onze processen werken out of the box. Ze zijn echter vlot aanpasbaar aan de specifieke noden en vragen van elk ziekenhuis en elk departement. Wij passen ons aan aan het ziekenhuis en niet andersom.